Jaunimo nedarbui ES pasiekus rekordines aukštumas, Europos profesinės sąjungos reikalauja, kad finansavimas ES „Jaunimo garantijų“ iniciatyvai ir toliau būtų tęsiamas.

Sausio 21 d. jaunimo atstovai iš Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir Europos sektorinių profesinių sąjungų federacijos susitiko su Europos užimtumo ir socialinių reikalų komisijos nariu Marianne Thyssen. Susitikimo metu bandė paspausti komisiją priimti sprendimą ir toliau finansuoti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą.

Jaunimo garantijos“ – tai kovos su jaunimo nedarbu būdas, kuriuo užtikrinama, kad visi jaunesni kaip 25 metų gyventojai – nesvarbu, ar jie užsiregistravę užimtumo tarnybose, ar ne – gautų kokybišką konkretų pasiūlymą per 4 mėnesius nuo mokyklos baigimo arba darbo netekimo.

Tai turėtų būti kokybiškas darbo, gamybinės praktikos, stažuotės arba tolesnio mokymosi pasiūlymas, pritaikytas prie individualių poreikių ir padėties.

Susitikimo metu delegacija akcentavo, kad:

Jaunimo garantijų iniciatyvos vis dar reikia, kadangi jaunimo nedarbas visoje Europoje ir toliau išlieka didelis. Tam turi būti skiriamas didesnis finansavimas, o siekiant efektyvesnių rezultatų, glaudžiai bendradarbiauti turi visos svarbiausios suinteresuotosios šalys. Jaunimo nedarbas yra socialinė laiko bomba, kuri jau dabar kelia didelių sunkumų jaunesnėms ir vyresnėms kartoms. Siekiant susidoroti su kylančiais sunkumais valstybės narės privalo megzti stiprią partnerystę su su interesuotaisiais subjektais ir imtis paramos priemonių darbo jėgos integracijai užtikrinti.

Jaunieji profesinių sąjungų atstovai, taip pat pažymėjo, kad į iniciatyvą turėtų būti įtraukta ir daugiau viešųjų investicijų, kuriant darbo vietas ir specialias programas, siekiančias įtraukti jaunimą į darbo rinką.

Kad Jaunimo garantijų iniciatyva taptų tikrove, jaunimo nedarbas turėtų tapti ir nacionalinių biudžetų prioritetu.

 

                                                                                                                                                         Parengta remiantis EFFAT inf.