Lietuvoje taip intensyviai siaučiant gripui ir kitoms peršalimo ligoms, pravartu nepamiršti svarbios informacijos ligos pašalpas.

Sirgti tikrai nesiūlome, bet informacija pravers. 🙂

Šalyje augant sergamumui gripu ir peršalimo ligomis, Sodros specialistai primena aktualią informaciją apie ligos pašalpą ir galimybę prašymą ją skirti pateikti internetu.

Pašalpą už pirmąsias dvi ligos dienas moka darbdavys. Ji sudaro 80-100 proc. gavėjo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Asmenims, gaunantiems pajamų pagal autorines sutartis, už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos pašalpa nemokama.

Nuo trečios ligos dienos 80 proc. gavėjo kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio pašalpą moka Sodra. Ši pašalpa mokama tik už darbo dienas, ji negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos pašalpos dydis yra 5,30 Eur, maksimalus – 54,25 Eur (kai mokama 80 proc. maksimalaus kompensuojamojo darbo užmokesčio). Priklausančią ligos pašalpą galima apskaičiuoti naudojantis skaičiuokle.

Ligos pašalpa iš Sodros biudžeto lėšų skiriama, kai asmuo pateikia prašymą skirti ligos pašalpą. Gyventojų patogumui, šį prašymą galima pateikti internetu – prisijungus prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS), kur iš anksto sukuriamas prašymo ruošinys pagal turimus duomenis. Prisijungti prie EGAS galima naudojantis elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu. Daugiau informacijos apie paprastą ir greitą būdą pateikti prašymą skirti ligos pašalpą internetu rasite šioje nuorodoje.

Kreiptis dėl ligos pašalpos galima ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos dienos. Pašalpa pervedama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo Sodros teritoriniame skyriuje.

SODRA inf.