Gruodžio 21 d. 10 val. vyks Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė pridedama.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ