Naujasis Darbo kodekso projektas pateikė dar vieną iššūkį profesinėms sąjungoms. Tačiau po rugpjūčio 18 d. vykusio LR Trišalės tarybos posėdžio ir ilgų diskusijų, buvo atsižvelgta į profesinių sąjungų poziciją.

Kaip žinia, Profesinių sąjungų funkcijas galima skirstyti labai įvairiai, tačiau atsižvelgiant į Lietuvos ir į tarptautinę praktiką, galima nustatyti būtent tokį profesinės sąjungos pagrindinių funkcijų skirstymą: pažeistų darbuotojų teisių ir teisėtų interesų gynimas individualiuose darbo santykiuose, kolektyviniai darbo santykiai, socialinis aprūpinimas, švietimas, politinė veikla ir informacijos rinkimas ir analizė.

Be pastarosios įvardintos funkcijos ( Informavimas ir konsultavimas ) įgyvendinimo, nebūtų įmanomas nė vienos iš anksčiau paminėtų funkcijų įgyvendinimas.Gaunant informaciją iš darbdavio, didelę reikšmę turi LR darbo kodekso 47 straipsnyje įtvirtinta viena iš socialinės partnerystės formų – informavimas ir konsultavimas. Informaciją profesinės sąjungos gali gauti ir iš valstybės institucijų, iš savo darbuotojų, ir iš kitų darbuotojus atstovaujančių organizacijų ar net tarptautinių institucijų ir organizacijų. Informacijos rinkimas ir analizė stiprina profesinės sąjungos, kaip organizacijos poziciją, padeda formuoti interesus, tam, kad galėtų juos objektyviai išreikšti politiniu lygmeniu ir formuoti savo politinį vaidmenį atstovaujant dirbančius asmenis.

Tačiau kažkodėl naujojo socialinio modelio rengėjai naujajame Darbo kodekse pasiūlė, kad „Informavimo ir konsultavimo“ funkcija pasiliktų tik darbo tarybų, o ne visų darbuotojų atstovų kompetencijoje. TT posėdyje dalyvavę profesinių sąjungų atstovai nesutiko su šia nuostata, ir galiausiai įrodė darbdaviams ir Vyriausybės atstovams, jog teisė į informavimą ir konsultavimą ir toliau turi būti palikta darbuotojų atstovams, kurie pagal dabartinį Darbo kodeksą yra profesinės sąjungos ir darbo tarybos.

Sunku suprasti kodėl projekto rengėjai, turėję išanalizuoti ES direktyvas ir praktiką, siūlo vis daugiau ribojimų profesinėms sąjungoms ir užsakovas (Vyriausybė) tai dažnai remia.

Nors politinis šūkis „Viskas žmogui“, tačiau  telkiamos visos pajėgos, kad dirbantis žmogus negalėtų apsiginti ir būtų priverstas paklusti darbdavio nustatytoms sąlygoms, net jei šios visiškai nepalankios darbuotojui.

Mes su tuo nesutinkame.

 

Rugsėjo 10 d. 12 val. prie LR Seimo organizuojama protesto akcija „Baudžiavai darbe – NE! Darbuotojų garantijų mažinimui – NE!”, kurios metu mes visi garsiai pasakysime, jog nesutinkame su:

  • Darbo užmokesčio ( įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius) sumažinimu. 
  • Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimu. 
  • Darbuotojo atleidimu be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas. 
  • Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimu. 
  • Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimu nuo 48 iki 60 valandų. 
  • Terminuotų darbo sutarčių įvedimu nuolatinio pobūdžio darbui.
  • Atostogų už darbo stažą panaikinimu.Būtinojo darbo stažo socialinio draudimo pensijai gauti ilginimu dar penkeriais metais.
  • Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimu.
  • Profesinių sąjungų teisių apribojimu.

 

Prisijunk ir Tu!

 

 

Maistininkų profesinės sąjungos inf.