Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodekse yra įtvirtintos lengvatos tėvams, auginantiems vaikus, tačiau daugelis darbuotojų to nė nežino arba šia galimybe nepasinaudoja. Vadinamuosius „tėvadienius“ savo darbuotojams privalo suteikti visi darbdaviai, tačiau kai kuriose įstaigose dirbantys asmenys skundžiasi, kad tokia lengvata jiems nėra taikoma.

 

Vaikus auginantiems – papildomos laisvos dienos

 

Papildomų laisvadienių darbdavio gali prašyti tėvai, auginantys dvi ir daugiau atžalas, arba turintys neįgalų vaiką. Tokią lengvatą numato 214-as LR Darbo kodekso straipsnis. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

 

Dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai. Tuo tarpu dirbantys mažesniu negu pilnu etatu, taip pat gali prašyti laisvos darbo dienos: „Kadangi nėra numatyta, kad dirbantiems nepilnu etatu „tėvadienis“ nepriklauso, mūsų nuomone, laisva diena jam turi būti suteikta, net tuo atveju, jeigu jis dirba keturias valandas per dieną“,- teigia vyriausiasis darbo inspektorius Andrius Jankauskas.

 

Vaikų skaičius:

Vaikų amžius:

Papildomi laisvadieniai:

Arba sutrumpintas darbo laikas:

2

iki 12 m.

1 / mėn.

2 val./sav.

3 ir daugiau

iki 12 m.

2 / mėn.

4 val./sav.

 

„Tėvadieniai“ – papildomos laisvos dienos skirtos abiems tėvams. Vaikui reikalingas abiejų tėvų dėmesys, todėl po laisvą dieną (kitais atvejais po dvi laisvas dienas) per mėnesį, gali pasiimti tiek mamos, tiek tėčiai.

 

Auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį. Taigi savo atžalas į rugsėjo 1-osios šventę galite lydėti, žinoma, prieš tai įspėjus darbdavį.

 

Norintys, kad darbdavys suteiktų  laisvą dieną, turi iš anksto parašyti prašymą. Vienose darbovietėse sutariama, kad prašymas parašomas vieną kartą ir galioja, kol vaikui sukaks dvylika metų. Pavyzdžiui, mama paprašo suteikti jai papildomą laisvadienį kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį. Kitur, darbuotojai, norėdami gauti papildomą laisvadienį, kiekvieną kartą turi rašyti vis naują prašymą. O jei darbuotojas dirba darbą pagal nustatytą grafiką, paprastai, prašymas galioja iki kito grafiko.

 

Vienam vaikui dėmesio nereikia?

 

Nors dėmesio reikia visiems vaikams, įstatymas lengvatas teikia darbuotojams, auginantiems bent dvi atžalas, o tai galėtume pavadinti šiokia tokia įstatymo spraga. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) šią savaitę vykusiame Trišalės tarybos posėdyje profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovai svarstė naująjį Darbo kodeksą.

 

Naujasis Darbo kodeksas yra socialinio modelio dalis, kuriuo siekiama sudaryti daugiau galimybių darbuotojams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, lengviau susirasti darbą, gauti modernių, šiuolaikinę darbo rinką atitinkančių, socialinių garantijų. Dėl naujojo Darbo kodekso tolimesnio svarstymo Trišalė taryba rinksis kitą savaitę, rugpjūčio 25 dieną.

 

Pagal dabar galiojantį Darbo kodeksą išimtis suteikiama tik neįgalų vaiką iki 18 metų auginantiems tėvams. Ši nuostata taikoma dėl to, kad neįgalų vaiką auginantys tėvai dažniausiai susiduria su didesniais sunkumais: vizitai pas gydytojus, vaikų sveikatos negalavimai, psichologiniai išbandymai.

 

Ne visi darbdaviai suteikia „tėvadienius“

 

LR Darbo kodekse nėra numatyta kokių nors išimčių atskirų specialybių žmonėms, tačiau su sunkumais visgi susiduriama. Šiaulių mieste stambesnių įmonių vadovai dažniausiai darbuotojams laisvas nuo darbo dienas suteikia, ne gana to, apie jas savo darbuotojams papasakoja.

 

Tačiau kai kurių parduotuvių tinkluose dirbantys asmenys nėra informuojami apie tokias galimybes, todėl dažniausiai nedrįsta apie jas vadovams nė užsiminti. Laisvadienį išsikovoti, pasak mokytojų, sunku ir jiems, mat šiuo atveju, reikia ieškoti, kas pamokų metu gali pavaduoti. „Tėvadienį“ taip pat sudėtinga gauti kavinių darbuotojams, mat taip pat, kaip ir mokytojams, būtina surasti žmogų, kuris tokiu atveju galėtų vaduoti.

 

Šios Darbo kodekso straipsnio nuostatos darbdavių privalo būti vykdomos ir jų nepaisymas yra darbo įstatymų pažeidimas. Dėl nesuteiktų „mamadienių“ ir „tėvadienių“ darbuotojai gali skųstis. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos, darbdaviui už nuostatų nevykdymą gresia administracinė bauda nuo 145 iki 1448 eurų.

 

etaplius.lt inf.