nordic.jpg
2014 m. balandžio 14 d.

nordic.jpg

Vykdant kolektyvinės sutarties įsipareigojimus 2014 m. balandžio 10 d. Kėdainiuose vyko profesinių sąjungų atstovų ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“  vadovų derybos dėl darbo apmokėjimo didinimo. Deybose susitarta dėl bazinio atlyginimo padidinimo bei 13 atlyginimo išmokėjimo.

 
 
Po pietų vyko ataskaitinis profesinės sąjungos narių susirinkimas. Per ataskaitinį laikotarpį į profesinę sąjungą įstojo 11 naujų narių. Susirinkime buvo papildytas profesinės sąjungos komitetas, išklausyta veiklos ataskaita, priimtas kreipimasis į LR Seimą protestuojant dėl numatomų svarstyti LR Darbo kodekso pakeitimų.

Konferencija dėl kolektyvinės sutarties priėmimo vyks gegužės 12 d.

LMP informacija