maxima_logo.jpg
2014 m. balandžio 9 d.

maxima_logo.jpg

Praėjus mėnesiui po to, kai trijų Baltijos šalių nacionalinių profesinių sąjungų centrų vadovai UAB „Maxima grupė“ išsiuntė laišką-raginimą bendradarbiauti bendrovės ir darbuotojų labui, laiško autorius jau pasiekė generalinio direktoriaus Mindaugo Bagdonavičiaus atsakymas.

 
Prisimenant 2013 m. lapkričio 21 dienos avariją Latvijoje (interneto archyvo nuotr.) profsąjungų laiške buvo siūloma sukviesti bendrą „Maxima“ tinklo vadovų ir profsąjungų susitikimą darbuotojų teisių ir saugos darbe reikalams aptarti. Tačiau bendrovė įsitikinusi, jog  „efektyviausi sprendimai priimami vietose, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, kiekvienos įmonės verslo specifiką, istoriją, vidinius procesus ir į dabartinę padėtį vietos darbo rinkoje“.

Laiške profsąjungoms taip pat informuojama, kad Maxima įmonės Baltijos šalyse „aktyviai palaiko“ socialinį dialogą su šakinėmis profesinėmis sąjungomis. Minima ir  2012 m. su Lietuvos pasaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga pasirašyta skandalingoji kolektyvinė sutartis.

Laiške reiškiama „ypatinga padėka“ Latvijos komercijos profesinės sąjungos pirmininkei Mairai Muceniece. Esą dėl konstruktyvaus dialogo pasiekta, kad  šiemet kovą pasirašytas ketinimų protokolas pradėti derybas dėl kolektyvinės sutarties. Estijoje esą taip pat nuo 2013 m. spalio vyksta dialogas su Estijos komercijos ir paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos atstovams.

„Tikime, kad bendradarbiaudamos su vietinėmis šakinėmis profesinėmis sąjungomis vietinės „Maxima“ įmonės kiekvienoje iš Baltijos šalių priims geriausius sprendimus, kurie užtikrins visapusišką socialinį dialogą, naudingą visoms suinteresuotoms pusėms. Ačiū už Jūsų paramą mūsų kompanijai“, – taip atsakymą Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderiams baigia UAB „Maxima grupė“ generalinis direktorius M. Bagdonavičius.


Profsąjungų naujienų informacija