darbo vietos.jpg
2013 m. lapkričio 26 d.

darbo vietos.jpg

Trečiojo 2013 m. ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 14,8 tūkst. laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Per ketvirtį laisvų darbo vietų skaičius padidėjo 5,9 tūkst., arba 1,7 karto, o palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, – 0,2 tūkst., arba 1,5 procento.

Laisvų darbo vietų trečiąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniu šių metų ketvirčiu, padaugėjo beveik visose ekonominės veiklos srityse, daugiausia statyboje ir pramonėje – po 1 tūkst., prekyboje bei transporte ir saugojime – po 0,8 tūkst.

Daugiausia laisvų darbo vietų trečiąjį 2013 m. ketvirtį buvo pramonėje – 3,3 tūkst. (22,3 proc. visų laisvų darbo vietų), prekyboje – 2,2 tūkst. (14,8 proc.), transporte ir saugojime – 1,5 tūkst. (10,3 proc.).

Trečiojo 2013 m. ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų lygis šalyje buvo 1,2 procento – tai 0,5 procentinio punkto daugiau nei antrąjį šių metų ketvirtį ir tiek pat, kiek praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Aukščiausias laisvų darbo vietų lygis trečiąjį 2013 m. ketvirtį užfiksuotas finansinėje ir draudimo veikloje – 2,5 procento, viešajame valdyme ir gynyboje; privalomajame socialiniame draudime – 1,8 procento, statyboje – 1,7 procento. Žemiausias laisvų darbo vietų lygis buvo švietime ir nekilnojamojo turto operacijų įmonėse – atitinkamai 0,4 ir 0,5 procento.

Statistinė informacija parengta remiantis statistinio tyrimo ir administraciniais duomenimis. Tyrimas atliktas taikant imčių metodą – sudaryta 7 196 įmonių (išskyrus individualiąsias) imtis, reprezentuojanti šalies ūkį pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvų darbo vietų skaičius individualiosiose įmonėse įvertintas remiantis administraciniais duomenimis.