lpsk.jpg
2013 m. rugpjūčio 26 d.

lpsk.jpg

Rugpjūčio 26 d. 14 val. vyks LPSK valdybos posėdis, kuriame bus priimtas sprendimas dėl LR Darbo kodekso siūlomų pakeitimų bei aptarti kiti aktualūs klausimai.


DARBOTVARKĖ: 

  1. Atsiskaitymas už LPSK 2013 m. birželio  14 dienos valdybos posėdžio nutarimų vykdymą.
  2. Dėl Lietuvos  maistininkų profesinės sąjungos  konferencijos delegatų priimtų sprendimų.
  3. Dėl siūlomų darbo kodekso pataisų.
  4. Dėl nacionalinių, šakų ir teritorinių profesinių sąjungų junginių reprezentatyvumo kriterijų nustatymo.
  5. Dėl PERC vasaros stovyklos Briuselyje.
  6. Dėl Latvijos socialinės partnerystės dvidešimtmečio.