2013 m. liepos 29 d.
Liepos 16 d. įvyko UAB „Philip Morris – Lietuva” profesinės sąjungos ataskaitinė – rinkiminė konferencija.

Ataskaitinė – rinkiminė konferencija šaukiama kas 5 metai. Paskutinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija buvo sušaukta 2008 m. vasario 27 d. 

Išrinkti nauji komiteto nariai bei komiteto pirmininkas. 

LMP informacija