darbo vietos.jpg
2013 m. liepos 29 d.

darbo vietos.jpg

Nors registruotas nedarbas Lietuvoje nuosekliai mažėja, tačiau nedarbo spąstuose dar yra beveik 187,4 tūkst. registruotų Darbo biržoje šalies gyventojų.

Naujas galimybes jaunimui ir ilgalaikiams bedarbiams, labiausiai socialiai pažeidžiamiems žmonėms, atveria Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Pagalba įsidarbinant“. Šie žmonės galės įgyti darbo praktikos, trūkstamų žinių ir įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, tiesiogiai darbo vietose ir greičiau integruotis į darbo rinką. Projekto veiklose iš viso dalyvaus 6450 šalies teritorinėse darbo biržos registruotų bedarbių, iš jų daugiausia – 3450 jaunuolių iki 29 metų.

Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjos Vilijos Sanajevienės tvirtinimu, naujasis projektas tikslingai orientuotas būtent į labiausiai darbo rinkoje pažeidžiamus žmones – jaunimą, kuris neturi praktinių žinių ir darbo įgūdžių, ir vyresnio amžiaus bedarbius, ilgai nerandančius darbo dėl prarastų darbo įgūdžių ir kvalifikacijos stokos.

Anot V. Sanajevienės, spartinant jų sugrįžimą į darbo rinką tikimasi, kad dalyvavimas projekto veiklose daugelį jo dalyvių paskatins keistis, nestovėti vietoje, tobulinti savo gebėjimus. Įgiję praktikos ir patobulinę darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, šie žmonės labiau pasitikės savimi ir lengviau konkuruos darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui iki 29 metų, ilgalaikiams bedarbiams ir bedarbiams, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas, bus sudarytos galimybės dalyvauti dviejose projekto veiklose – darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir įdarbinimo subsidijuojant priemonėse.

Dauguma darbdavių pageidauja ne tik kvalifikuotų, bet ir praktinę darbo patirtį turinčių darbuotojų, tačiau tik baigusiems studijas asmenims praktinių įgūdžių trūkumas užkerta kelią greitai įsidarbinti. Šią spragą dalyvaudami projekte galės užpildyti ir absolventai: ne tik tiesiogiai darbo vietoje įtvirtinti mokslų metu įgytas žinias, bet ir galbūt pasilikti nuolatiniam darbui toje pačioje arba įsidarbinti panašaus profilio įmonėje.

Lietuvos darbo biržos ilgametė įgyvendinamų projektų patirtis rodo, tokių projektų dėka yra užtikrinama spartesnė jaunimo ir kitų bedarbių integracija į darbo rinką, o darbdaviai, darbuotojus priėmę trumpam laikotarpiui, linkę juos pasilikti ir projektams pasibaigus.

Projektas „Pagalba įsidarbinant“, prasidėjęs šių metų liepos mėnesį, bus vykdomas iki 2014 metų rugsėjo 30 dienos. Projekto vertė – 31.515.853 Lt.

Lietuvos darbo biržos informacija