2013 m. liepos 12 d.

2013 m. liepos 14 d. vyks seminaras UAB „Arvi cukrus“ profesinės sąjungos nariams. 

Seminaro tikslas yra pasiekti aktyvios darbuotojų narystės savo organizacijoje – profsąjungoje. Tik turinti aktyvius narius profesinė sąjunga gali tapti jėga, gebančia pasiekti naudingų darbuotojams susitarimų.