ltpf.jpg
2013 m. liepos 3 d.

ltpf.jpg

Socialdemokratų Vyriausybė tęsia Konservatorių pradėtą darbo kodekso liberalizavimą, kuriame Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė Lietuvos Respublikos darbo kodekso atskirų straipsnių pakeitimus visiškai nederinusi su socialiniais partneriais. Vienu iš jų siūloma maksimalią darbo pamainos trukmę trumpinti nuo 24 val. iki 16 val. per parą.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 144 straipsnio 4 dalies pakeitimas nurodo, jog “Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki šešiolikos valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip šešiolika valandų“.

Pasak Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkės Loretos Soščekienės, tokie darbo laiko reglamentavimo pakeitimai išbalansuos statutinę valstybės tarnybą ir ypač neigiamai atsilieps ugniagesių gelbėtojų darbo organizavimui. 

„Šiuo metu dalis policijos pareigūnų ir pasieniečių dirba po 24 valandas, tokiu pat režimu dirba beveik visi Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai. Rizikuodami savo gyvybe sunkiame ir atsakingame darbe šie pareigūnai gauna vos didesnį nei minimalų darbo užmokestį. Nenorėdami tapti valstybės išlaikytiniais ir kreiptis dėl socialinės paramos, jie priversti dirbti papildomai. SADM siūloma pataisa privers ugniagesius palikti menkai apmokamą darbą ir ieškoti kitų pajamų šaltinių“.

Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas, turintis ilgametę patirtį priešgaisrinėje apsaugoje, Vytautas Aleksandravičius teigia, jog „Nustačius 16 val. pamainos trukmę, su sunkumais susidurs ne tik vadovai, bet ir darbuotojai. Darbo pamainos prasidės ir baigsis ugniagesiams nepalankiu metu, bus sudėtinga pasiekti darbo vietą ar grįžti iš jos nakties metu. Šis pakeitimas turės neigiamos įtakos sveikatai, nes bus trikdomas darbuotojų fiziologinis ritmas. Kaip žinia, ugniagesiams taikomi itin griežti sveikatos būklės reikalavimai“.

Rytoj, liepos 4 d., 12 val., profesinių sąjungų atstovai, pasitelkdami ugniagesių techniką, surengs piketą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, norėdami atkreipti dėmesį į netikslingus kodekso pakeitimus. Be to, liepos 3-4  dienomis Vilniuje vyksta „Inovacijos ir pokyčiai viešajame sektoriuje“, kuriame dalyvauja prof. sąjungų atstovai iš Ispanijos, Makedonijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos ir Maltos, kurie bus taip pat kviečiami prisijungti prie organizuojamos akcijos.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos informacija