eesrk_darbuot_grup.jpg
2013 m. liepos 5 d.

eesrk_darbuot_grup.jpg

Liepos 1 d. Vilniuje įvyko Europos ekonomikos socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbuotojų grupės (II gr.) neeilinis posėdis-konferencija „Socialinis dialogas ir teisės-teisingos visuomenės garantas“. Posėdis surengtas Lietuvos profesinių sąjungų iniciatyva.

Pradėjęs renginį grupės pirmininkas Georgio Dasis (Georges Dassis) paminėjo, jog Europos Sąjunga nusigręžia nuo bendrijos pirminio tikslo – siekti visų šalių harmoningos pažangos. Einama standartizavimo keliu, tačiau žemėjančia kryptimi. „Žmonės vieną dieną sukils, ir mes būsime jų pusėje“, – prognozavo G. Dasis (nuotraukoje – trečias iš kairės).
Pirmojoje dalyje pranešimus skaitė EESRK Įvairių interesų grupės (III gr.) ir Darbdavių grupės (I gr.) pirmininkai Luka Chavjeras (Luca Jahier) ir Jacekas Kravčikas (Jacek Krawczyk), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) generalinės sekretorės pavaduotojas Jozefas Niemiecas (Jozef Niemiec). Pastarasis papasakojo apie tai, kokių priemonių ETUC ėmėsi ir imasi, kad pasakytų Europos Sąjungos valstybės, jog griežtas taupymas – ne išeitis, nes dėl to sparčiai didėja socialiniai skirtumai. Pranešėjo teigimu, lyginat su prieškriziniu laikotarpiu socialinė atskirtis ES padvigubėjo, o Eurozonos gyventojai susiduria su dar didesniais iššūkiais.
J. Niemiecas pabrėžė, kad Europos Bankas kartu su Europos Komisija, pvz., gali nuspręsti kad reikia mažinti algas ar didinti pensinį amžių, o tam būtina pasipriešinti. „Mes neturime leisti mažinti socialinių standartų“, – sakė jis.
Vėliau pranešimus skaitė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, Lietuvos darbo federacijos pirmininkės pavaduotojas Svajūnas Andriulis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Gediminas Rainys.
LPSK pirmininkas, apžvelgęs streikų statistiką Lietuvoje, konstatavo, kad teoriškai streikas įmanomas, bet praktiškai – ne, o neturint poveikio priemonių, tartis galios neturinčiai pusei yra neįmanoma. „Turime vieną iš mažiausių minimalių algų, vidutinis realus darbo užmokestis dar nepasiekė prieškrizinio lygio ir nuolat mažėja dėl infliacijos, maža nedarbo pašalpa. Visa tai verčia žmogų tapti darbo vergu“, – kalbėjo A. Černiauskas. Jis taip pat citavo bendrovės „Sprinter“ atlikto tyrimo duomenis, pagal kuriuos 63 proc. Lietuvos darbuotojų bijo prarasti darbą. Vadinasi, – daro išvadą LPSK lyderis, – šie žmonės nėra pilietiškai aktyvūs, nes bijodami prarasti pragyvenimo šaltinį, jie neis į gatves, nesiryš streikuoti. „Iš šio uždaro rato turime išeiti, nes turėdami bijančius žmones mes nepasieksime, kad žmogus gyventų oriai, kad norėtų dirbti, o ne gauti pašalpas“, – teigė pranešėjas. Pasak A. Černiausko, šį Lietuvos pirmininkavimo ES pusmetį privalome išnaudoti tam, kad padėtis Lietuvoje pasikeistų.
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė kalbėjo apie naujų darbo vietų kūrimą, kuris sušvelnintų kartų konfliktą, sudarytų daugiau galimybių jaunimui. „Esame pasirengę derėtis dėl darbo santykių lankstumo, bet mes turime reikalauti ir saugumo“, – kalbėjo ji. Pranešėja pabrėžė, kad būtina diskutuoti dėl darbo užmokesčio sistemos, kai atlyginimas siejamas su įmonės rezultatais. Anot jos, Lietuvoje pasigendame teisingumo, todėl emigracijos mastai ir nemažėja. „Įveikti sunkumus galime rasdami bendrų sąlyčio taškų, – teigė A. Jašinskienė, – Svarbiausia, kad socialiniai partneriai vieni kitus gerbtų“.
Po pietų buvo kalbama apie socialinį dialogą Europoje, iššūkius darbo užmokesčio ir kolektyvinių derybų temomis.
Dalyviai patvirtino rezoliuciją, kuria ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva raginama priminti Europos socialinio modelio vertybes – socialinį dialogą ir solidarumą. 
Posėdžio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas.


Nuotraukos bei teksto autorė R. Motiejūnaitė-Pekkinen

Europos ekonomikos ir socialinų reikalų komiteto Darbo grupės pareiškimą dėl 2013 m. birželio 27 ir 28 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų galite rasti čia.

Konferencijos įrašą galite rasti šia saityno prieiga: