vdi_logo.jpg

DAUGIAUSIA PAŽEIDIMŲ – DĖL IŠMOKŲ KOMANDIRUOJANT Į UŽSIENĮ

2013 m. birželio 14 d.

vdi_logo.jpg

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) balandį ir gegužę tikrino, kaip vykdomas Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas. Šiuo laikotarpiu VDI inspektoriai lankėsi įmonėse, kuriose dirba į Lietuvą komandiruoti darbuotojai, bei įmonėse, komandiruojančiose darbuotojus iš Lietuvos.


Akcijos metu patikrintos 76 įmonės: 65 – komandiruojančios darbuotojus į užsienį ir 11 įmonių, kuriose dirba komandiruoti iš užsienio šalių darbuotojai. Tikrinimų metu aiškintasi, ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl komandiruojamų darbuotojų darbo sutarčių, darbo užmokesčio, garantijų jiems ir kompensacijų. Įmonėse, kuriose dirba komandiruoti užsieniečiai, tikrinta, ar jų darbo sąlygos nėra blogesnės nei Lietuvoje nustatytos minimaliosios darbo sąlygos.

VDI inspektoriai atkreipia dėmesį, kad daugiau nei pusėje tikrintų darbuotojus iš Lietuvos komandiruojančių įmonių buvo pažeistas reikalavimas komandiruojamiems darbuotojams ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios išmokėti ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų, o apie trečdalyje – darbdavys darbuotojui skiriamus dienpinigius naudojo kitoms su komandiruote susijusioms išlaidoms (apgyvendinimo, kelionės išlaidoms ir pan.) padengti. Kone trečdalyje šių tikrintų įmonių darbuotojams nebuvo įteikiami atsiskaitymo lapeliai. Pažeidimų dėl darbuotojams mokamų Vyriausybės patvirtintų minimaliųjų atlygių neužfiksuota. Dėl nustatytų trūkumų inspektoriai tikrintoms įmonėms pateikė atitinkamas rekomendacijas, pasiūlymus, taip pat surašyti 8 būtini vykdyti reikalavimai ištaisyti nurodytus pažeidimus.

Tikrinant įmones, kuriose dirba į Lietuvos Respubliką komandiruoti darbuotojai, nustatyta, kad jų atžvilgiu laikomasi mūsų šalyje galiojančių garantijų tiek dėl minimalaus darbo užmokesčio, tiek dėl darbo ir poilsio laiko, atostogų trukmės, tiek dėl saugaus darbo sąlygų. Tačiau nustatyta keletas atvejų, kai Lietuvos teisės aktų reikalaujama tvarka apie komandiruojamą į Lietuvą darbuotoją nebuvo pranešta atitinkamam VDI teritoriniam skyriui.

Tikrinimai atlikti įmonėse, kurios atrinktos pagal VDI duomenų bazėje esančią informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus, Lietuvos darbo biržos pateiktą informaciją apie išduotus leidimus komandiruotiesiems iš užsienio dirbti Lietuvoje ir Sodros pateiktus duomenis apie iš Lietuvos komandiruotus darbuotojus.

Konkrečios įmonės tikrinti pasirinktos remiantis Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika ir tikrintos pagal Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimų klausimyną, paskelbtą VDI interneto svetainėje, rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.