2013 m. birželio 13 d.
Šį penktadienį Vilniuje delegatai iš 27 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptars darbo santykių reguliavimo problemas.

Šiais klausimais diskutuoti Lietuvoje susitinka aukšto lygio – generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius – darbo grupė. Ji ketina aptarti darbo santykių srityje nuveiktus darbaus, iškylančias problemas bei veiklos planus ateinantiems metams.

Susitikime Europos Komisija apžvelgs teisės aktų tinkamumą dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, pristatys 2013 metų veiklos ataskaitą darbo santykių ir socialinio dialogo srityse, aptars galimybes efektyviau kovoti su nedeklaruotu darbu, stiprinant valstybių narių glaudų bendradarbiavimą.

Taip pat bus apžvelgti pirmieji laikinųjų įdarbinimo įmonių veiklos rezultatai valstybėse narėse. Valstybės narės ketina pristatyti ir savo valstybėse įgyvendinamas naujoves darbo santykių srityje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai susitikimo dalyvius supažindins su mūsų šalies pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais. Socialinės apsaugos ir darbo srityje Lietuva akcentuos dėmesį žmogui augančioje Europoje, įsidarbinimo galimybių didinimą, ypač jaunimui, užtikrinant adekvačią darbuotojų apsaugą ir teises, stiprinant socialinę dimensiją bei užtikrinant faktinių moterų ir vyrų lygiateisiškumą ir lygias galimybes.

Šiuo susitikimu ministerija pradeda pirmininkavimo renginių eilę – per ateinantį pusmetį iš viso planuojama surengti dar 11 renginių, tarp jų ir neformalų ministrų lygio susitikimą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija.