ismokos.jpg
2013 m. birželio 12 d.

ismokos.jpg

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, administruojantis Garantinį fondą, kreipėsi į savivaldybes, prašydamas bendradarbiauti siekiant informuoti gyventojus apie grąžintinas Garantinio fondo lėšas.

 
Kviečiame gyventojus užsukti į Departamento svetainę www.bankrotodep.lt. Čia rasite įmonių, kurių darbuotojams išmokos iš Garantinio fondo lėšų buvo skirtos, tačiau grąžintos į valstybės iždo bendrąją sąskaitą.

Departamentas, siekdamas, kad Garantinio fondo tarybos paskirtos išmokos iš Garantinio fondo lėšų būtų panaudojamos pagal paskirtį kuo efektyviau, siekia išplatinti informaciją apie galimybę bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių darbuotojams susigrąžinti jiems paskirtas išmokas iš Garantinio fondo lėšų, jei šios lėšos jiems nebuvo sumokėtos. Atkreiptinas dėmesys, jog lėšos gali būti grąžinamos ir darbuotojų, turinčių teisę susigrąžinti lėšas, paveldėtojams, pateikusiems paveldėjimo teisę liudijantį dokumentą.

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, iš kurio, garantinio fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka skiriamos išmokos bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių ir fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, darbuotojų reikalavimams tenkinti.