2013 m. gegužės 23 d.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu socialinės srities prioritetai bus užimtumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, geresnė darbuotojų socialinė apsauga, socialinio aspekto, planuojant ekonominius, finansinius pokyčius stiprinimas bei lygių moterų ir vyrų teisių užtikrinimo klausimai.

 
Šiandien, gegužės 23 dieną socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė „Socialinės platformos“ organizuojamoje konferencijoje „Lietuvos pirmininkavimo ES socialinės investicijos“ pristatė šiuos Lietuvos pirmininkavimo socialinius prioritetus Europos ir Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus atstovams.

Anot Algimantos Pabedinskienės, jaunimo nedarbas išlieka viena iš opiausių problemų ES, kurią reikia neatidėliotinai spręsti. „Vienas pagrindinių Lietuvos tikslų šioje srityje – niekur nesimokančių ir nedirbančių žmonių problemų sprendimas, jų integracija į darbo rinką, socialinės įtraukties stiprinimas. Rudenį ES šalių ministrai bus kviečiami į du renginius diskutuoti šia tema ir dalintis patirtimi“, – konferencijoje pabrėžė ministrė.

Vienas svarbių tikslų – Europos pameistrystės aljanso steigimas, kad kartu su studijomis jauni žmonės turėtų galimybę atlikti praktiką ir įgytų darbinius įgūdžius. Ministrės teigimu, bus pradėta diskusija su socialiniais partneriais ir valstybių ministrais steigiant Europos pameistrystės aljansą bei siekiama bendrų veiksmų šioje srityje.

Prioritetas jaunimo užimtumo srityje bus ir Jaunimo garantijų įgyvendinimas nuo 2014 metų. Šia programa siekiama, kad absolventai darbą surastų per keturis mėnesius po studijų baigimo arba galėtų toliau mokytis ar atlikti praktiką.

Kalbant apie geresnę darbuotojų apsaugą (įskaitant darbuotojus-migrantus), pabrėžiamas siekis kuo greičiau baigti derybas su Europos Parlamentu dėl Europos Globalizacijos fondo. Tikimasi, kad jis bus pradėtas taikyti nuo 2014 m.  Taip pat bus kalbama apie Pensinių teisių perkėlimo direktyvą – dokumentą, padėsiantį šalinti kliūtis darbuotojų judumui ES.

Moterų ir vyrų lygybės srityje pirmininkaujanti Lietuva daugiausiai dėmesio skirs didinti institucinių mechanizmų efektyvumą, kad faktinė moterų ir vyrų lygybė būtų pasiekta sparčiau, taip prisidedant prie strategijos Europa 2020 tikslų įgyvendinimo.

„Lietuva remia EK siekį gerinti moterų atstovavimą sprendimų priėmimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant ūkio sektoriui. Todėl tęsime Airijos pirmininkavimo metu pradėtą darbą ir skirsime dėmesio politikai, kuria būtų užtikrinta geresnė lyčių pusiausvyra bendrovių valdybose“, – šiandien kalbėjo A. Pabedinkienė.

Šiandienos konferencijoje taip pat pasisakė „Socialinės platformos“ prezidentė Heather Roy, „Socialinės platformos“ direktorius Pierre Baussand, Europos skurdo mažinimo organizacijų tinklo Lietuvoje valdybos narys Vaidotas Ilgius, Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT) prezidentė Loreta Senkutė, kiti nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija