2013 m. gegužės 22 d.
Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Tauragės AVMI) informuoja, kad atlikdama automobilių prekybą vykdančių įmonių stebėseną, nustatė Tauragėje veiklą vykdančią įmonę, kuri darbuotojams mokėjo minimalų atlyginimą, tačiau už įmonės lėšas – už beveik 250 tūkst. litų – iš Latvijos įsigudrino įsigyti naują Porsche Cayenne, kuriuo naudojosi akcininkas.

Kaip teigė įmonės akcininkas, prabangus automobilis buvo įsigytas perpardavimui, tačiau atlikdami stebėseną ir taikydami poveikio priemones Tauragės AVMI specialistai nustatė, kad minėta įmonė nuo 2011 metų vidurio nesiverčia automobilių prekyba, o ardo juos dalimis ir parduoda jas Lietuvoje bei Baltarusijoje.

„Automobilis įmonės buhalterinėje apskaitoje užregistruotas kaip prekė, skirta perpardavimui. Įmonė 52,4 tūkst. litų įsitraukė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, taip sumažindama mokėtino PVM sumą, tačiau nustatėme, jog realiai prabangus automobilis nebuvo pardavinėjamas,”- pasakoja Tauragės AVMI viršininkė Laimutė Mačernienė.

Įmonė po atliktų Tauragės AVMI veiksmų patikslino deklaracijas ir padidino mokėtiną į biudžetą pridėtinės vertės mokesčio sumą. Šiuo metu įmonė yra pateikusi prašymą mokestinei paskolai, kad galėtų sumokėti įsiskolinimą valstybei.