2013 m. gegužės 23 d.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad institucijos interneto svetainėje www.vmi.lt (Apie VMI -> Veikla -> Ūkio subjektų priežiūra) paskelbta aktuali informacija mokesčių mokėtojams, kuriuos vizituoja VMI specialistai. Mokesčių mokėtojai čia gali rasti visą informaciją apie savo pareigas ir teises, sužinoti, ko iš Jų gali pareikalauti inspektorius, vykdydamas patikrinimą.

 
„VMI pažymi, kad institucijos specialistai, tikrindami įmones ir gyventojus visada privalo griežtai vadovautis teisės aktais, patvirtintu VMI tarnautojo elgesio kodeksu, o svarbiausia, bendradarbiauti su mokesčių mokėtoju bei padėti jam pašalinti netyčinius trūkumus”, – sako VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, akcentuodamas, kad nors dalis informacijos VMI pasiekia ir socialiniais tinklais, tinkamiausias būdas apie galimai netinkamą inspektorių darbą informuoti centrinį mokesčių administratorių pasitikėjimo telefonu 1882.

VMI primena, kad mokesčių mokėtojas, privalantis bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, vykdyti jo teisėtus nurodymus ir netrukdyti įgyvendinti įstatymų suteiktų teisių tuo pačiu gali nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų, įskaitant teisę atsisakyti pateikti informaciją, jei nurodymas pateikiamas dėl duomenų, kuriais mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti neprivalo; reikalauti, kad mokesčių administratorius, atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jam suteiktų įgaliojimų; įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą ar jo neatlikimą ir t.t. Visą informaciją mokėtojai ras www.vmi.lt – http://www.vmi.lt/cms/ukio-subjektu-prieziura

Valstybinė mokesčių inspekcija, vykdydama ūkio subjektų priežiūrą, per 2013 m. I ketvirtį atliko 182 kompleksinius ir teminius patikrinimus, 658 mokestiniu tyrimus ir 4821 operatyvius patikrinimus, iš viso – 5661 kontrolės veiksmų, nustatyta 115,56 mln. Lt papildomai mokėtinų sumų.

VMI primena, kad pasitikėjimo telefonu 1882 Mokesčių inspekcijai galima pranešti apie pastebėtus mokestinius pažeidimus, mokamus atlyginimus „vokeliuose”, neapskaitomas pajamas, kontrabandinių prekių prekybą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija