2013 m. kovo 25 d.
Atsižvelgiant į įvykius, kurie ką tik įvyko Kipre, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupė smerkia Eurogrupės ministrų priimtą sprendimą, kuris palietė visus Kipro piliečius, įskaitant labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupes: darbuotojų, pensininkų, jaunų šeimų ir kt.

Tai ne darbuotojai sukūrė dabartinę ekonomikos krizę. Darbuotojų grupė taip pat rodo susirūpinimą dėl šio sprendimo pasekmių, tai turės įtakos ne tik Kipro piliečiams bet ir visiems europiečiams, nebus pasitikėjimo Europos bankų sistema.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupė ragina pereiti prie naujų priemonių ir sprendimų.