DARBO GRUPĖS POSĖDIS

2013 m. kovo 26 d.
Šių metų kovo 26 d., antradienį, 14 val. įvyks darbo grupės užimtumo didinimo klausimams spręsti posėdis. Šio posėdžio metu institucijų atstovai turės pristatyti savo pateiktus pasiūlymus bei įžvalgas dėl Užimtumo didinimo strategijos.