2013 m. kovo 26 d.
2013 m. kovo 22-26 d. vyko ACV – LMP seminaras „Kolektyvinės derybos – Belgijos patirtis, Lietuvos galimybės“, kuriame dalyvavo Lietuvos tarptautinių įmonių atstovai. Seminarą vedė  giminingos profesinės sąjungos iš Belgijos atstovai. Belgijoje, vienintelėje Europos Sąjungoje, veikia darbo indekso finansavimo sistema pagal infliacijos lygį.

Pranešėjas Yves Giets supažindino dalyvius su Belgijos kolektyvinių derybų sistema, tarpprofesiniais susitarimais. Derasi darbininkų profsąjunga, darbdavių federacija bei Vyriausybė. Tarpprofesiniame susitarime derasi profesinių sąjungų konfederacija ir darbdavių federacija esant lygaus atstovavimo principui. Tarpprofesinio susitarimo pagrindu visose šakose ir įmonėse sudaromos kolektyvinės sutartys. Tarpprofesinis susitarimas tampa įstatymu, privalomu vykdyti.

ACV-CSC  profsąjungos atstovas pranešėjas Danny Van Goethem kalbėjo apie susitarimus maisto ir valymo sektoriuose. Diskutuota apie tarpprofesinio ir sektorinių susitarimų galimybes Lietuvoje, apie tai, kaip pritaikyti Belgijos patirtį.  Diskusijų moderatorius – dr. Nerijus Kasiliauskas.

Apie tarptautinio kapitalo įmonių kolektyvines sutartis Belgijoje (Danone ir Interbrew įmonių pavyzdžiai) papasakojo ACV – CSC profsąjungos atstovas pranešėjas Kris Vanautgaerden.

Diskutuota apie Lietuvos patirtį, galimybes, problemas ir perspektyvas. Belgijos giminingos profesinės sąjungos atstovai pasidalino savo patirtimi. Pasakojo, kad į derybas tarp darbdavių ir profsąjungų privačiame sektoriuje vis dažniau įsijungia Vyriausybė.

Belgijos darbuotojai tik dabar pradėjo jausti ekonominę krizę. Lėtai didėjant darbo užmokesčiams, šalyje sumažėjo vidaus vartojimas, o tai padidino įmonių veiklos sustabdymo ir bankrotų skaičių.Taip pat kalbėta apie socialinę partnerystę, kuri vyksta nacionaliniu, sektoriaus, šakos ar įmonės lygiu.