2013 m. sausio 15 d.
Europarlamentarai šiandien paragino Europos Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės valdyti restruktūrizavimą Europoje.

Rezoliucija, kurią parengė S&D europarlamentaras Alejandro Cercas, buvo priimta Strasbūre balsų dauguma: 503 – už, 107 – prieš, 72 – susilaikė.
„Tai geras rezultatas mūsų frakcijai, jis suteikia viltį milijonams darbuotojų visoje Europoje“ – sakė Alejandro Cercas.
„Restruktūrizavimas nėra naujas reiškinys Europoje, tačiau pastaraisiais metais jis įgyjo naujas formas ir palietė visus ekonomikos sektorius visoje Europoje. Per pastaruosius 3 metus, už kiekvieną naujai sukurtą darbo vietą, dvi darbo vietos – prarastos.“
„Europa neįgyvendino strategijos, kuria būtų galima spręsti šią problemą, kuri peržengia Europos ribas. Atėjo laikas veikti.
Mums reikia naujo Europinio įstatymo. Tai vienintelis efektyvus sprendimas ir vienintelis būdas įveikti sunkumus suderinant skirtingas nacionalines sistemas.“
„Labai svarbu stiprinti socialinį dialogą siekiant užtikrinti labiau socialinę restruktūrizavimo strategiją. Planavimas į priekį, darbuotojų mokymai, fanansinės paramos sistemos, paremtos Europos fondu, sukurimas ir socialinis dialogas su visais suinteresuotais subjektais – tai yra pagrindiniai veiksniai, kurie padės pramonei spręsti globalizacijos problemas, krizę ir technologinius pokyčius. Mes turime veikti dabar, kad užtikrintume teisingumą ir solidarumą tarp ES valstybių ir darbuotojų.
LMP informacija