2013 m. sausio 16 d.
Sausio 18 d. 11 val. įvyks LPSK valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl LR Trišalės Tarybos posėdžio sausio 22 d.
Pranešėjas: Artūras Černiauskas
2. Dėl LPSK  priemonių plano prioritetams įgyvendinti
Pranešėjas: Algirdas Kvedaravičius
3. Dėl LPSK ir LSDP susitarimo atspindžių LR Vyriausybės programoje
Pranešėjas: Algirdas Kvedaravičius
4. LPSK sąmatos vykdymas už 2012 (planas 2013 metams bus teikiamas vėliau)
Pranešėja: Janina Matuizienė
5. Dėl Žurnalistų sąjungos priėmimo į LPSK sudėtį
Pranešėjas: Artūras Černiauskas
6. Informacija:
apie piketus sausio 16 d.
           Informuoja: J. Matuizienė
apie LPSK JC ataskaitinę-rinkiminę konferenciją
            Informuoja G. Neverauskaitė
apie mokymus Maskvoje
            Informuoja: A. Černiauskas

Remiantis LPSK diskusija 12.03-04 d. Trakuose, į LPSK Valdybos posėdį kviečiama LR Seimo socialinių reikalų  ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė (dalyvavimas derinamas)