2013 m. sausio 15 d.
Profesinės sąjungos komitetas, gavęs daug darbuotojų žodinių prašymų dėl ruošiamų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimų darbo sutartyse, t.y. kolektyvinėje sutartyje patvirtintų mėnesinių algų pakeitimo į valandinius atlygius, pradėjo rinkti darbuotojų parašus dėl veikiančios kolektyvinės sutarties pakeitimų, susitariant dėl aiškios valandinių atlygių nustatymo tvarkos nustatymo, kuri užtikrintų 2013 m. patvirtintą būtiną išdirbamų darbo valandų skaičių (LR SADM ministrės įsakymas 2012.12.21 Nr. A1-581), būsimų pakeitimų įsigaliojimo terminų.