2013 m. sausio 15 d.
Profesinė sąjunga baigė parašų rinkimą dėl darbuotojų vertinimo formos (FTO). Darbuotojų nuomone, vertinimų kriterijų skalėje yra daug neapibrėžtumų.

Administracijai buvo įteiktas raštas su 188 darbuotojų parašais, siūlant netaikyti FTO sistemos, kol nebus įvesti konkretūs pamatuojami vertinimo kriterijai.

Profesinės sąjungos atstovų susitikimas su fabriko vadovybe įvyks sausio 18 d.