2013 m. sausio 14 d.
Šių metų sausio 16 dieną 12 val. vyks piketai prie teismų dėl žmogaus teisių pažeidimų ir teisės streikuoti Lietuvoje suvaržymo.
Dar 2012 gruodžio 3 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai, susirinkę į pasitarimą dėl darbuotojų teisės imtis kolektyvinių veiksmų, konstatavo, jog Lietuvos darbuotojų teisė streikuoti yra suvaržyta.

Tai patvirtina vienas po kito priimti teismų sprendimai, kuriais darbuotojų bandymai, ginti savo teisėtus interesus, siekiant kolektyvinių sutarčių vykdymo, pasitelkti įstatymu garantuotą teisę, organizuoti streikus, buvo pripažinti neteisėtais. Nors streikas yra pagrindinis socialinio dialogo instrumentas, tačiau pagal susiklosčiusią teisinę praktiką organizuoti legalaus streiko Lietuvoje neįmanoma.

2012 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pripažino 2012-10-23-25 d. UAB „Vilniaus viešasis transportas” darbuotojų slapto balsavimo dėl įspėjamųjų ir neterminuotų streikų rezultatus negaliojančiais ir pripažino 2012-11-14 paskelbtą įspėjamąjį streiką neteisėtu.
2011 m. liepos 22 d. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjusi bendrovės „Švyturys-Utenos alus” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo irgi uždraudė profesinei sąjungai streikuoti.
Kitaip tariant, Klaipėdos apygardos teismas Lietuvoje suformavo teismo precendentą dėl streiko sustabdymo ar atidėjimo ir nurodė, kad bet kurioje įmonėje teismai turi teisę neribotam laikui atidėti neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį sustabdyti.
2012 m. kovo 6 d. Lietuvos Aukščiausias teismas išnagrinėjo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės kasacinį skundą ir priėmė sprendimą, kuriuo streiką UAB „Švyturys – Utenos Alus” paskelbė neteisėtu.
Teisė imtis kolektyvinių veiksmų, išplaukianti iš Konstitucinio bei tarptautinio asociacijų laisvės principo bei teisės į kolektyvines derybas ir yra pripažįstama tiek įvairiuose tarptautiniuose teisės aktuose, kuriuos ES valstybės narės yra pasirašiusios, arba kuriuose bendradarbiavo, kaip antai, 1961 m. spalio 18 d. Turine pasirašytoje Europos socialinėje chartijoje, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijoje Nr. 87 ir Nr. 98 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ ir „Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas“, tiek tų valstybių narių ES lygmeniu parengtuose teisės aktuose, kaip antai, 1989 m. gruodžio 9 d. Strasbūre vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Bendrijos darbuotojų  Pagrindinių socialinių teisių chartijoje ir 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtoje ir 2008 m. gruodžio 12 d. Strasbūre priimtoje Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
Akcijos tikslas tkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į tai, jog Lietuvoje nėra užtikrinama viena iš pagrindinių žmogaus teisių – teisė jungtis į profesines sąjungas, vesti kolektyvines derybas, streikuoti.
Piketai vyks: 
Vilniuje (Gynėjų 6 ir Laisvės pr. 79a),
Kaune (Laisvės al. 103),
Klaipėdoje (S.Daukanto 8), 
Šiauliuose (Vilniaus g. 247) 
Utenoje (J.Basanavičiaus 69).
Kontaktiniai asmenys:                   Artūras Černiauskas     867638555  
                                                  Aldona Jašinskienė       869804061
                                                  Nijolė Turčinavičienė   865667304
 
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija