2013 m. sausio 11 d.
Kartą įmonėje dirbo Jonai ir Joneliai. Laikas nuo laiko Joneliams pritrūkdavo darbo, todėl  jie jau  4 metai  taip ir dirbo po 4 dienų darbo savaitę. Tačiau baigiantis kalendoriniams metams atsirado darbo ir Joneliams. Džiaugėsi Joneliai, kad yra darbo, o kaip dar atsirado ir šešta darbo diena, o už ją Jonai sutiko apmokėti pagal įstatymus. Džiaugsmui nebuvo galo.

Neilgai džiaugėsi Joneliai, pabaigoje metų Jonai surašė tokį popierių ir jame nepatingėjo save pagirti kokie jie veiklūs ir geri. Jeigu ne Jonai, tai Joneliai būtų dirbę ir toliau 4 darbo dienų savaitę. Toliau tame rašte primena, kad darbo Joneliams naujaisiais metais ir vėl bus tik 4 darbo dienos savaitėje. Joneliai sutriko, prašo už 5 dieną apmokėti pagal įstatymą, tačiau Jonai bosu turavoja: 
– Jeigu mokėsime pagal įstatymus, tai jūs numausite kelnes, aišku ne Jonams ,  o įmonei ir dar priedo prideda, kad 5 dieną ateisite į įmonę ir sėdėsite visą darbo dieną. Tai dar gerai, bus ir blogiau. Jeigu atsiras kokių darbų, pavyzdžiui sniego valymo eisite valyti. O jeigu pritruks sniego, tai Jonelių vieną pamainą atleisime iš darbo. Ir tylūs Joneliai taip išsigando, kad net įkyrios mintys į galvas pradėjo lįsti. 
Ir galvoja Joneliai kaip čia išeina. Jonai prieš naujus metus pasikeitė karietų parką ir dar su baru. O prie baro žinoma ką veikia vyrai. Taip, Joneliai mąsto, kad pasikeitė karietas gal ir gerai, įvaizdis Jonų geresnis. Ir toliau galvoja Joneliai, betgi tomis karietomis Jonai laksto ir į darbą, ir iš darbo, ir į kairę, ir į dešinę ištisą parą. 
Sklinda kalbos gandų lygyje, kad Jonai, aišku kaip kurie ir premijas bando sau išsimokėti. Ir galvoja Joneliai nepilną atlyginimą gaudami, tačiau jie į darbą ir iš darbo savo sąskaita važinėja. Mušasi Joneliai rankomis į krūtines ir džiaugiasi, mes patriotai, vienas kitam prisiekia kovoti prieš Jonus . Joneliai prisimena, kad Jonai visus tuos 4 metus žadėjo metai iš metų situaciją pakeisti. Buvo atleista iš darbo dalis Jonelių, bet situacija nesikeitė. Ir Joneliai vėl mąsto: „kodėl Jonai turi 5 darbo dienų savaitę?“  Spėlioja:
-Gal jie darbą taupo? O gal nesugeba gerai atlikti to darbo? 
Joneliai pasitarė ir nusprendė: eisime dirbti 4 darbo dienų savaitę , tik tuo atveju, jeigu Jonai solidaruosis su mumis ir taip pat dirbs 4 darbo dienų savaitę, tai įmonė liks ne tik su kelnėmis, bet ir su kailiniais. 
Visiems tiko ir patiko.