2012 m. lapkričio 20 d.
Lapkričio 19 d. surengtas LPSK Valdybos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti darbo ginčų komisijų veiklą reglamentuojančių dokumentų, LR Darbo kodekso 112 str. keitimo ir kiti klausimai, pristatyta informacija apie LPSK valdybos diskusiją, LPSK vadovų komandiruotes bei atsiskaityta už 2012m. spalio 2d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų vykdymą.DARBOTVARKĖ:
1. Atsiskaitymas už 2012m. spalio 2d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų vykdymą

2. Dėl LR Trišalės tarybos posėdžio.
2.1.
Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams darbo ginčų komisijose ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo bei Darbo ginčų komisijos darbo reglamento projektų.
2.2.Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 112 straipsnio keitimo.
2.3. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų keitimo.
3. Informacija:
3.1.Apie Trišalės komisijos prie LDB posėdį
3.2. Apie Trišalį aukščiausio lygio susitikimą Briuselyje
3.3. Informacija apie LPSK valdybos diskusiją.
4. Dėl A.. Černiausko komandiruotės į Briuselį lapkričio 23-24 PERC vykdomojo komiteto posėdį
5. Dėl J. Matuizienės komandiruotės lapkričio 29 gruodžio 01 dienomis į Osnabriuką dalyvauti

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: