2012 m. lapkričio 26 d.
Lapkričio 23-24 d. Belgijoje vyko 31-asis Maisto ir paslaugų sektorių profesinės sąjungos ACV-CSC kongresas, kuriame dalyvavo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei LMP Kauno regiono koordinatorė Rūta Balčiunienė. Viso šiame kongrese, kurio tema „Dėmesio centre – aktyvumas“, dalyvavo 465 delegatai (16 proc. iš jų – jaunimas iki 35 m., 45 proc. delegatų – moterys).  Buvo priimtos veiklos kryptys kitiems 5 metams, kiekvieniems metams numatant po 10 konkrečių punktų. Diskusijose savo nuomonę išsakė daugiau nei 100 narių. 

LMP ir kiti užsienio šalių profesinių sąjungų atstovai dalyvavo diskusijose apie naujų narių įtraukimą , profesinių sąjungų vaidmens stiprinimą vykstant globaliems ekonomikos pokyčiams.

Daug kalbėta apie tai, kad reikia kovoti ginant socialinę Europą, kad būtina skirti daugiau dėmesio darbo užmokesčiui kitose šalyse. LMP pirminininkė išsakė nuomonę, kad buvusios Rytų ir Centrinės Europos šalys dempinguoja užmokesčio lygį senosiose ES šalyse ir todėl būtina dirbti kartu, organizuoti bendrus mokymus. Kalbėta ir apie jaunimo nedarbo problemas, kolektyvinių sutarčių sistemų skirtumus, mokesčių politiką, liberalizacijos įtaką ir kt.

Šiuo metu Belgijos Maisto ir paslaugų sektorių profesinė sąjunga ACV/CVC turi 265 tūkst. narių. 230 darbuotojų dirba centriniame ir regioniniuose ofisuose. Prieš suvažiavimą vyko didelis darbas su narias regionuose, taip pat buvo vykdomos įvairios veiklos siekiant įtraukti kuo daugiau žmonių į aktyvią profsąjungų veiklą, diskusijas, skatinta aktyviai reikšti savo nuomonę.

ACV narias be maisto pramonės, paslaugų įmonių yra ir laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojai.
Nariai stoja tiesiai į šakinę profesinę sąjungą. Visą sektorių dengia sektorinės kolektyvinės sutartys (pvz. šokolado, alaus, pieno, mėsos, dirbančių apsaugos, valymo, laikino įdarbinimo įmonėse). Tik pasirašius sektorines sutartis, vietose galima derėtis dėl sąlygų pagerinimo vietos įmonėse. Visame privačiame sektoriuje Belgijoje kas du metus yra pasirašoma tarp profesinė kolektyvinė sutartis. Sutarties šalimis būna Belgijos profesinių sąjungų konfederacija ir Belgijos privačių darbdavių konfederacija. Tik po šios sutarties sudarymo deramasi sektoriuose ir įmonėse dar gerinant sąlygas.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: