2012 m. lapkričio 21 d.
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su Europos teisės studentų asociacijos (ELSA) nariais lapkričio 19 d., pirmadienį, organizavo diskusiją „Darbo kodeksui 10 metų”. Renginio metu įvairių sferų atstovai (darbdaviai, darbuotojai, teisininkai akademikai) dėstė savo pozicijas aktualiais klausimais, pasidalino įžvalgomis bei problemomis, siūlė alternatyvas.


Darbdavių atstovais pasivadinę Laisvos rinkos instituto direktorius Giedrius Kadziauskas, Investitorių forumo atstovė Rūta Skyrienė ir advokatas Tomas Bogdanskis tvirtino, kad Darbo kodeksas negina ir nesaugo darbuotojo interesų, yra nelankstus ir turi būti kardinaliai liberalizuotas, nes trukdo verslui.

Darbuotojų atstovai Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas  Sysas, Profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jolanta Cijūnaitienė, Europos Parlamento Socialinės-ekonominės tarybos narė Gražina Gruzdienė ir LPS „Solidarumas“ vyr. teisininkas Trišalės tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos pirmininkas Petras Grėbliauskas tvirtino, kad Darbo  kodeksas gina darbuotojų teises ir interesus, yra lankstus nes darbo ir kolektyvinėje sutartyje leidžia darbuotojui susitarti su darbdaviu dėl darbo režimo, apmokėjimo ir daugelio kitų sąlygų, yra tobulos teisėkūros pavyzdys, kuriame  fiksuota, besikeičianti pagal laikmečio reikalavimus darbuotojų ir  darbdavių interesų pusiausvyra.  Darbuotojų atstovai kritikavo Lietuvos teismų sprendimus, kurie varžo ES teisės aktuose  ir Darbo kodekse pripažintą teisę streikuoti.

Ekspertai Viktoras Tiažkijus, Daiva Petrylaitė, Remigijus Šimašius, Justinas Usonis, Romas Lazutka nurodė į  kai kuriuos Darbo kodekso  straipsnių  teorinius  prieštaravimus, Aukščiausiojo Teismo netinkamą ir nevienodą darbo teisės aiškinimą  ir taikymą. Diskusijoje buvo kalbama kad  tobulos darbo kodekso nuostatos neveikia ekonominės krizės, ženklios šešėlinės ekonomikos, gilėjančios socialinės atskirties, Seime susirinkusių milijonierių, stambaus kapitalo ekonominių interesų prioritetų terpėje.

Diskusijai vadovavo buvęs LPS „Solidarumo“ teisininkas dabar Teisės fakulteto dekanas profesorius Tomas Davulis.

Parengta naudojantis www.lps.lt informacija

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: