NEDARBAS LIETUVOJE MAŽĖJA, NORS ES ŠALYSE – AUGA
2012 m. lapkričio 2 d.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis,
2012 m. rugsėjo mėn. nedarbo lygis euro zonoje, atsižvelgiant į
sezoninius svyravimus, sudarė 11,6 proc., rugpjūtį jis buvo 11,5 proc.
Visoje ES nedarbas 2012 m. rugsėjo mėn. sudarė 10,6 proc., ir, palyginti
su rugpjūčiu, nekito. Palyginti su 2011 m. rugsėju, nedarbo lygis ir
euro zonoje, ir visoje ES gerokai išaugo: tada jis atitinkamai sudarė
10,3 proc. ir 9,8 proc.

2012 m. rugsėjo mėn. visoje ES darbo neturėjo 25,751 mln.
žmonių, iš jų 18,490 mln. – euro zonoje. Palyginti su 2012 m. rugpjūčio
mėnesiu, visoje ES nedirbančių asmenų skaičius padidėjo 169 000, o euro
zonoje – 146 000. Palyginti su 2011 m. rugsėjo mėnesiu, visoje ES
bedarbių skaičius padidėjo 2,145 mln., euro zonoje – 2,174 mln.

Mažiausi nedarbo rodikliai užregistruoti Austrijoje (4,4 proc.), Liuksemburge (5,2 proc.), Vokietijoje ir Nyderlanduose (po 5,4 proc.), o didžiausi Ispanijoje (25,8 proc.) ir Graikijoje (25,1 proc. 2012 m. liepos mėn.).

Palyginti su praėjusiais metais, nedarbo lygis išaugo dvidešimtyje šalių narių, septyniose – mažėjo. Labiausiai nedarbo lygis mažėjo Lietuvoje (nuo 14,7 proc. iki 12,9 proc.), Estijoje (nuo 11,4 iki 10,0 proc. nuo 2011 m. iki 2012 m. rugpjūčio mėn.) ir
Latvijoje (nuo 17,0 proc. iki 15,9 proc. tarp 2011 m. ir 2012 m. antro
ketvirčio). Didžiausias nedarbo augimas buvo užregistruotas Graikijoje (nuo
17,8 proc. iki 25,1 proc. nuo 2011 m. iki 2012 m. liepos mėn.), Kipre
(nuo 8,5 proc. iki 12,2 proc.), Ispanijoje (nuo 22,4 proc. iki
25,8proc.) ir Portugalijoje (nuo 13,1 proc. iki 15,7proc.).

Per metus euro zonoje vyrų nedarbo lygis išaugo nuo 10,1 proc.
iki 11,5 proc., o visoje ES – nuo 9,7 proc. iki 10,6 proc. Moterų
nedarbo lygis euro zonoje padidėjo nuo 10,6 proc. iki 11,8 proc., visoje
ES
nuo 9,9 proc. iki 10,7 proc.

2012 m. rugsėjo mėnesį visoje ES darbo neturėjo 5,520 mln.
jaunų (iki 25 m.) žmonių, iš jų 3,493 mln.– euro zonoje. Palyginti su
2011 m. rugsėjo mėn., jaunų nedirbančių žmonių skaičius padidėjo 164 000
visoje ES ir 275 000 euro zonoje. 2012 m. rugsėjo mėn. jaunimo nedarbas
visoje ES sudarė 22,8 proc., euro zonoje – 23,3 proc. 2011 m. rugsėjį
jis sudarė atitinkamai 21,7 proc. ir 21,0 proc. 2012 m. rugsėjo mėn.
mažiausias jaunimo nedarbo lygis buvo stebimas Vokietijoje (8,0 proc.), Nyderlanduose (9,7 proc.) ir  Austrijoje (9,9 proc.), o aukščiausi jo rodikliai užfiksuoti Graikijoje (55,6 proc. 2012 m. liepos mėn.) ir Ispanijoje (54,2 proc.).

Palyginimui: 2012 m. rugsėjo mėnesį nedarbo lygis JAV sudarė 7,8 proc., Japonijoje 4,2 proc.

Šaltinis: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102012-BP/EN/3-31102012-BP-EN.PDF


 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius