LMP SKUNDAS BUS NAGRINĖJAMAS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME
2012 m. lapkričio 2 d.
Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą pasiekė informacija, kad Europos žmogaus teisių teisme gautas ir užregistruotas LMP pareiškimas prieš Lietuvą dėl asociacijų laisvės ribojimo (dėl teismų pozicijos neleisti organizuoti streiko įmonėje UAB "Švyturys – Utenos alus). Teismo pranešime teigiama, kad byla rašytine tvarka bus išnagrinėta kaip įmanoma greičiau.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija