LMP REIŠKIA PALAIKYMĄ TRANSPORTININKŲ REIKALAVIMAMS
2012 m. spalio 31 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga išsiuntė palaikymo laiškus UAB „Vilniaus viešasis transportas“ kolektyvinio ginčo reikalavimams LR Ministrui Pirmininkui bei Vilniaus miesto merui. Laiške prašoma rasti būdus, kaip patenkinti šiuos reikalavimus, ruošti profesinėms sąjungoms
priimtinus pasiūlymus, išspręsti ginčą derybomis ir išvengti streikų, o jeigu
artimiausiu metu tai neįmanoma, nepersekioti profesinių sąjungų atstovų ir
streike dalyvaujančių ar dalyvausiančių darbuotojų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija