2012 m. spalio 31 d.
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) vykdomasis komitetas 2012 m. lapkričio 14 d. paskelbė veiksmų ir solidarumo diena. Europos profesinių sąjungų judėjimas kviečiamas mobilizuotis, rengti streikus, demonstracijas, eitynes ir kitas akcijas, ir palaikyti ETUC proteguojamą socialinės Europos politiką.

Ji yra nukreipta prieš taupymo priemones, kurios įstūmė Europą į ekonominį sąstingį, net – recesiją, ir toliau naikina Europos socialinį modelį. Šios priemonės tikrai negrąžina pasitikėjimo, tik griauna pusiausvyrą ir skatina neteisybę.

ETUC pranešime teigiama, jog Vykdomojo komiteto nuomone, recesija gali būti sustabdyta tik esant laisvesniems biudžeto apribojimams ir pašalintus disbalansą, siekiant tvaraus ekonomikos augimo bei socialinės sanglaudos gerbiant Pagrindinių tiesių chartijoje įtvirtintas vertybes.

„Fiskalinė konsolidacija buvo skausmingesnė nei iš pradžių numatė institucijos, tarp kurių – Europos Komisija ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF). Iš tiesų TVF dabar pripažįsta, kad šiurkščiai apsiriko vertindamas taupymo priemonių poveikį ekonomikai augti. Šis apsirikimas turi neišmatuojamą poveikį ETUC atstovaujamų darbuotojų ir piliečių kasdieniam gyvenimui ir kvestionuoja visą taupymo politikos pagrindą, pasiūlytą Fiskalinės sutarties ir nustatytą Troikos (EK, TVF ir Europos centrinis bankas – red.)“, – teigiama ETUC pranešime.

ETUC Vykdomasis komitetas dar kartą išreiškė savo paramą profesinėms sąjungoms, kovojančioms už padorias darbo ir gyvenimo sąlygas. Pasak ETUC, ekonominė politika yra nepakankamai koordinuojama ir Europoje nėra nustatyti minimalūs socialiniai standartai. Laisvai judant kapitalui susidarė konkurencija tarp valstybių, ypač mokesčių, darbo sąnaudų ir socialinių sąlygų srityse.

ETUC primena, kad Europos Sąjunga pagal sutartį privalo siekti „Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis; didelio konkurencingumo socialinės rinkos ekonomikos, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos, bei aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo“. Konfederacija taip pat primena, kad ETUC parama Lisabonos sutarčiai iš esmės buvo grindžiama tuo, kad šių tikslų visapusiškai būtų siekiama.

„Dabartinę kryptį keisti yra būtina, – įsitikinęs ETUC vykdomasis komitetas, – ir pirmenybė krizei įveikti turėtų būti teikiama trims pagrindiniams dalykams, minimiems mūsų siūlomame Europos socialiniame susitarime, kuris sulaukia vis didesnės paramos. Tai yra – socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos; ekonominis valdymas tvariam augimui ir užimtumas; ekonomikos, mokesčių ir socialinis teisingumas“.

Komitetas reikalauja, kad aktyvus solidarumas, socialinė pažanga ir demokratinė atskaitomybė taptų neatskiriama Europos projekto dalimi. Jo manymu, labai svarbu, kad socialinės pažangos protokolas būtų laikomas bet kurios naujos sutarties neatsiejama dalimi. Tokiu aspektu Europos profesinių sąjungų konfederacija teigia vertinsianti bet kokią naują žingsnį Europos integracijos link.

Jau yra pranešta, kad lapkričio 14 d. Europoje vyks mažiausiai keturi visuotiniai streikai: Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje ir Kipre. Taip pat girdisi kvietimų surengti Europos visuotinį streiką.

Tarptautinis studentų judėjimas organizuoja ir švietimo streiką. Tai pirmas kartas, kai rengiamas švietimo streikas koordinuojamas pasauliniu mastu. Organizatoriai kviečia vienytis viso pasaulio studentus ir darbuotus bei lapkričio 14-22 d. protestuoti prieš švietimo komercializavima ir privatizavimą.

 

Parengė Ramunė Motiejūnaitė-Pekkinen

www.lprofsajungos.lt