2012 m. spalio 4 d.
Ketvirtadienį, spalio 4 d., Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga apibendrino ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai išsiuntė iš LMP narių gautus pasiūlymus darbo ginčų komisijų nuostatams. Siūloma reglamentuoti darbuotojų atstovų mokymą, išleidimo iš darbo, komisijos narių atrankos tvarką, pareigą laiku pateikti darbo ginčui nagrinėti reikalingą medžiagą ir kitus aspektus.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija