2012 m. spalio 4 d.
Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija (ITUC) kreipiasi į visas  organizacijas, primindama apie tai, jog spalio 7 d. dieną visama pasaulyje minima Tarptautinė  oraus darbo diena. Daugiausia dėmesio šiais metais yra skiriama jaunimo užimtumo klausimams. Daugiau informacijos – http://www.wddw.org/english/home/.