2012 m. spalio 5 d.
Pateikiame EuroStat duomenis apie tarptautinę migraciją ES valstybėse bei vidutinį metinį darbo užmokestį pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse ES valstybėse.


Neto tarptautinė migracija, tenkanti 1000 gyventojų 9 ES valstybėse 2011 m., kuriose ji buvo neigiama (gyventojų daugiau išvyko, nei atvyko)

Lietuva

-11,8

Latvija

-11

Airija

-7,1

Partugalija

-2,3

Graikija

1,3

Bulgarija

-0,9

Ispanija

-0,7

Lenkija

-0,1

Rumunija

-0,1

Šaltinis: Eurostat


 

Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse ES valstybėse 2010 m. EUR

Danija

55,906

Liuksemburgas

51,285

Nyderlandai

45,028

Belgija

42,210

Vokietija

42,100

Austrija

41,819

Suomija

38,657

Švedija

38,097

Jungtinė Karalystė

38,075

Italija

28,230

Kipras

27,323

Malta

19,529

Portugalija

18,405

Slovėnija

18,282

Čekija

11,364

Slovakija

10,546

Vengrija

9,757

Lenkija

9,683

Estija

9,659

Latvija

8,105

Lietuva

7,311

Rumunija

5,083

Bulgarija

4,420

Šaltinis: Eurostat