2012 m. spalio 2 d.
2012 m. spalio 1 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ Valdyba priėmė sprendimą nepasirašyti parengto Lietuvos politinių partijų, profesinių sąjungų, darbdavių, jaunimo, nevyriausybinių organizacijų Nacionalinio susitarimo 2012-2016 metams.

Nacionalinio susitarimo tekste neatspindima socialiniai atsakinga politika, nėra numatytų priemonių, kaip bus sprendžiamos opiausios problemos: skurdas, socialinė atskirtis, kuriama socialiai teisingesnė visuomenė.

Nacionaliniame susitarime numatytos nuostatos dėl minimalios algos prieštarauja 2011 m. lapkričio 22 d. Seime pasirašytam Lietuvos Respublikos politinių partijų ir profesinių sąjungų susitarimui. Politinių partijų ir profesinių sąjungų susitarime sutariama, kad minimalus mėnesinis atlyginimas būtų nustatomas 50 proc. einamųjų metų vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Susitariama, kad kiekvienais metais tvirtinant LR biudžetą būtų nustatomas minimalaus mėnesinio atlyginimo dydis, kuris įsigaliotų nuo kitų biudžetinių metų pradžios.

www.lps.lt