2012 m. spalio 3 d.
Šiandien, spalio 3 d., vykusiame profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdyje vyko diskusija dėl Darbo ginčų komisijų nuostatų projekto ir profesinių sąjungų atstovų skyrimo tvarkos. Posėdyje pasiūlyta profesinių sąjungų atstovus suskirstyti pagal sektorius (pramonės, biudžetinis, paslaugų), įvertinti jų turimas kompetencijas, darbo patirtį, formalų/neformalų išsilavinimą, kompiuterinį raštingumą ir pan. 


Pasiūlymus darbo ginčų komisijų nuostatams galima teikti iki spalio 5 d.

Profesinės sąjungos įvardijo nuostatų problemas: projekte nenumatyta atstovų konkrečiam darbo ginčui pasirinkimo tvarka, rotacija, regioninių trišalių tarybų vaidmuo, pareiga dokumentus pateikti iš anksto, laikas, skiriamas susipažinti su dokumentais, apmokėjimo klausimai (pasiruošimas posėdžiui, kelionės į posėdžiavimo vietą viešuoju transportu) ir pan.

Pasiūlyta, kad darbo ginčų komisijų atstovai būtų tvirtinami LR Trišalėje taryboje.

Kitas koordinacinio centro posėdis numatomas spalio 9 d. Jame bus atrinkti profesinių sąjungų atstovai šiuose darbo ginčų komisijose. Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga į šias darbo ginčų komisijas pasiūlė 15 atstovų visuose Lietuvos regionuose.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija