2012 m. spalio 1 d.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga išsiuntė laišką Turkijos ministrui pirmininkui, protestuodama prieš 69 profsąjungiečių įkalinimą, kaltinant juos „terorizmu”.Spalio 4 d. 69 viešojo sektoriaus profesinės sąjungos KESK lyderiai stos prieš teismą, nes už profsąjunginę veiklą yra kaltinami „terorizmu”. Tai dalis valdžios strategijos parklupdyti profesinę sąjungą ant kelių. Kaio jau pastebėta „Teisingumo ir plėtros” partijos valdymo metu – kiekvienas, esantis valdžios opozicijoje, gali susilaukti griežtų represijų. Labai dažnai, kovojant su profesinėmis sąjungomis ir kitais aktyvistais, pasitelkiami kaltinimai terorizmu. 2011 m. ITUC jau protestavo prieš piktnaudžiavimą Turkijos anti-teroristiniais įstatymais, kai 25 mokytojų profesinės sąjungos nariai buvo nuteisti 2,5 metų kalėti.


versta iš http://www.ituc-csi.org
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija