2012 m. rugsėjo 14 d.
Rugsėjo 17 d., pirmadienį, vyks LPSK Valdybos posėdis, kuriame bus atsiskaitoma už už 2012.08.29 d.Valdybos posėdžio nutarimų vykdymą bei svarstomi klausimai dėl susitarimo su politinėmis partijomis projekto, Žurnalistų sąjungos kreipimosi, 2012 metų rinkimų į LR Seimą ir kt.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija