2012 m. rugsėjo 13 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas ragina darbuotojus, darbdavius ir jų atstovus iš anksto pasirengti nuo naujų metų besikeičiančiai individualių darbo ginčų sprendimo tvarkai, kad minėta naujovė galėtų sklandžiai veikti. Priėmus Darbo kodekso pakeitimus, individualūs darbo ginčai bus sprendžiami greičiau ir efektyviau, nebus būtina kreiptis į teismą. Prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių bus steigiamas privalomas ikiteisminis organas – darbo ginčų komisijos. Jose dirbs darbdavių ir darbuotojų atstovai bei VDI specialistai.

Ministro D. Jankausko teigimu, šis sprendimas priimtas, remiantis ir darbo teisės specialistų, ir socialinių partnerių siūlymais. „Vienu šūviu nušausime tris zuikius: pirma, darbo ginčai bus nagrinėjami efektyviau, greičiau, tad žmonės nevengs kreiptis, nes sužinojęs, kad turi kreiptis į teismą, kaip žinia, ne vienas tiesiog atsisako mėginimo rasti teisybę. Antra, sumažinsime teismų darbo krūvį. Trečia, procese aktyviai dalyvaus profesinių sąjungų ir darbdavių atstovai, tačiau tai nebus tos konkrečios įmonės ar įstaigos darbuotojai, taigi, jie nebus tiesiogiai suinteresuoti“, – tvirtino ministras D. Jankauskas.

Anot ministro, individualūs darbo ginčai tokiose komisijose turėtų būti greičiau nagrinėjami, nes jų darbas ne toks formalizuotas, kaip teismų, be to, kreipimasis į jas bus nemokamas.

Tai sumažins atotrūkį tarp visuomenės ir viešųjų paslaugų teikimo: individualių darbo ginčų nagrinėjimas turi būti patogus žmogui, tuo tarpu užsitęsę ginčai ne vien gaišina ir vargina proceso dalyvius, bet ir apskritai didina nepasitikėjimą teisine valstybės sistema.

70 proc. visų Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) gaunamų skundų yra susiję su individualiais darbo ginčais. Didžioji dauguma iš visų konstatuotų darbo ginčų kyla, kai darbdavys neatsiskaito su atleistu iš darbo darbuotoju jo paskutinę darbo dieną, nesumoka darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, išeitinės išmokos ir t.t.

Deja, VDI vadovo Viliaus Mačiulaičio teigimu, darbo inspektoriai neturi galimybės išspręsti tokio skundo iš esmės bei įpareigoti darbdavį atsiskaityti su darbuotoju, nes pagal susiformavusią teisminę praktiką atsiskaitymai tarp darbdavio ir darbuotojo sudaro darbo ginčo, kurio VDI neturi teisės nagrinėti, dalyką. Šiuo metu galiojanti teisinė praktika deleguoja sprendimo galią darbo ginčų komisijoms arba teismui.

„Realybė tokia, kad įmonėse darbo ginčų komisijos steigiamos vangiai, jų veikla neefektyvi. Nepavykus susitarti šiose komisijose, tenka kreiptis į teismą, o dėl didelio teismų užimtumo bylų nagrinėjimas užsitęsia – po metų priimtas sprendimas dažnai neduoda realios naudos nukentėjusiai šaliai. Be to, dėl su procesu susijusių išlaidų bei kitų gresiančio bylinėjimosi pasekmių ne kiekvienas išdrįsta savo teises ginti teismo keliu. Darbo ginčų komisijos savo darbo principais bus priimtinesnės tiek darbuotojams, tiek darbdaviams“, – sakė V. Mačiulaitis.

Darbuotojai ir darbdaviai galės tiesiogiai kreiptis į darbo ginčų komisijas, darbo ginčai turės būti išspręsti per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Be to, pasak vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, ginčo šalys gali būti sutaikintos bet kurioje darbo ginčo nagrinėjimo stadijoje, tai padės sumažinti įtampą.

Darbo ginčų komisijas aptarnaus VDI. VDI specialistai turi darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir darbo teisės normų aiškinimo praktikos, o socialinių partnerių atstovai turi ne vien ilgametę darbo teisių gynybos patirtį, bet ir iš vidaus žino darbo santykių realijas įmonėse, gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžius. Taip sprendimai bus priartinti prie darbdavio ir darbuotojo.

Jei šios komisijos sprendimas netenkins ginčo šalių, jos galės savo iniciatyva kreiptis į teismą.

Ministro D. Jankausko teigimu, tokie pakeitimai parengti atsižvelgus ne tik į Lietuvos specialistų pasiūlymus, bet išnagrinėjus ir užsienio šalių patirtį. Pvz., Estijoje galima kreiptis į darbo ginčų komisiją, sudaromą prie vietos darbo inspekcijų, arba į teismą. Į darbo ginčų komisijas sudaro komisijos pirmininkas, darbuotojų ir darbdavių atstovai. Beje, 89 procentais atvejų jose pasiekiamas taikos susitarimas, taigi, komisijos padedamos šalys sutaria, kaip spręsti klausimą, nesikreipdamos į teismus. Ikiteisminis darbo ginčų nagrinėjimas numatytas Lenkijos bei kitų šalių teisės aktuose.

www.socmin.lt