2012 m. rugsėjo 13 d.
Primename Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Klaipėdos regiono koordinatoriaus Raimondo Tamošausko pasiūlymus Nacionaliniam susitarimui, kurių galutiniame Susitarimo tekste nebeliko. Be to, Susitarimo rengėjai skelbia atsižvelgiantys į Lietuvos ilgalaikės pažangos strategiją „Lietuva 2030 m”, tačiau Susitarime neminimi svarbūs strategijoje paminėti darbuotojams naudingi punktai – įsipareigojimas užtikrinti teisę gauti deramą atlygį, aukštą gyvenimo kokybę, įsidarbinimo galimybes, mažinti socialinę atskirtį ir kt.

LMP pasiūlymai:

Tarp ilgalaikiu valstybės tikslų siūloma įtraukti socialinės gerovės valstybės kūrimą.

Siūloma MMA nustatyti ne mažesnį nei realus minimalus pragyvenimo lygis.

Įvesti progresyvinius mokesčius, didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį mažiau uždirbantiems žmonėms. 

Apmokestinti išvežamą iš šalies kapitalą. (dividendai ir tt.).

Pelno mokesti nustatyti ne mažesnį kaip ES vidurkis. Svarstyti progresyvaus apmokestinimo galimybę priklausomai nuo vidutinio atlyginimo įmonėje.

Suteikti daugiau teisių ir resursų Valstybinei darbo inspekcijai, padaryti ją tiesiogiai pavaldžia Vyriausybei

Įstatymuose įtvirtinti nuostatas, jog kiekvienoje įmonėje privalo būti aiški ir suprantama atlyginimų sistema, kurioje numatytos derybos dėl atlyginimų su darbuotojų atstovais.

Įtraukti darbuotojus į įmonių valdymą. Priimti įstatymo nuostatas jog įmonės valdyboje privalo būti darbuotojų atstovai.

Šalinti kliūtis trukdančias darbuotojams tartis dėl darbo sąlygų. Kolektyvinių ginčų(tame tarpe ir streikų) procedūras liberalizuoti. Streiko skelbimo tvarka ir eiga nustatoma profesinės sąjungos arba kolektyvinėje sutartyje. Įstatymais reguliuoti tik vidaus reikalų, krašto apsaugos ir krašto saugumo sistemose, taip pat centralizuoto elektros energijos, šilumos tiekimo ir dujų tiekimo įmonėse, neatidėliotinos medicinos pagalbos tarnybose bei stichinės nelaimės zonose, taip pat regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta karo, nepaprastoji padėtis, kol bus likviduojami stichinės nelaimės padariniai ar atšaukta karo, nepaprastoji padėtis

Stiprinti darbuotojų apsaugą nedarbo metu. Nedarbo išmokas nustatyti ne mažesnes kaip 50 % buvusio atlyginimo, bet nemažesnes kaip MMA. Mokėjimo terminą numatyti ne trumpesnį kaip 2 metai priklausomai nuo darbo stažo.

Nustatyti 6 val. darbo dienos bei 36 val. darbo savaitės trukmę.

Nefinansuoti mokymo programų, kurioms nėra poreikio

Į viešųjų pirkimų sąlygas įtraukti nuostatas dėl vidutinio atlyginimo bei darbuotojų saugos bei sveikatos padėties įmonėje

Reikalauti, kad kiekvienas projektas turėtų konkrečius autorius. Iš projektų rengėjų reikalauti interesų deklaracijų.

Neprivatizuoti, neišnuomoti energetikos, vandens tiekimo ir kitų monopolinių įmonių. Nacionalizuoti jau privatizuotas.


Apie Nacionalinio susitarimo ruošimą rašo delfi.lt Profsąjungos Nacionaliniame susitarime nori matyti ir didesnes algas


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija