2012 m. rugsėjo 13 d.
Rugsėjo 14 d. vyks Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdis, kuriame svarbiausias dėmesys bus skiriamas naujų narių pritraukimo kampanijai maisto pramonės įmonėse. Bus nagrinėjama turima LMP ir užsienio šalių profesinių sąjungų patirtis, galimybė dalyvauti Skandinavijos šalių palaikomame „Baltic organizing academy” projekte , Estijos profesinių sąjungų pamokos jau vykdant šį projektą.


Numatoma sudaryti detalų planą ir paskirti atsakingus asmenis, organizuosiančius susitikimus su įmonių, kuriose nėra profesinių sąjungų, darbuotojais.

Taip pat Įgaliotinių tarybos nariai diskutuos dėl Nacionalinio susitarimo su politinėmis partijomis, darbdavių, jaunimo, nevyriausybinėmis organizacijomis turinio, šio susitarimo pasirašymo tikslingumo.

Numatoma paskirti šakos atstovus į individualių darbo ginčų nagrinėjimo komisijas prie VDI. Bus išklausyta Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės informacija dėl reikalavimų maisto produktų gamybai, vartotojų teisių bei svarstomi kiti aktualūs klausimai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija