2012 m. rugsėjo 4 d.
Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos profesinės sąjungos ruošia bendrą laišką Algirdui Šemetai – Europos Komisijos nariui, atsakingam už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu, dėl grėsmių, kurios gali kilti įgyvendinant Tabako direktyvą. Profesinės sąjungos bijo, kad įgyvendinus griežtus Direktyvoje numatytus ribojimus gali dar labiau išaugti nelegali tabako kontrabanda, kuri ir taip turi didžiulį neigiamą poveikį šių šalių ekonomikoms. 

Nelegalios prekybos cigaretėmis paplitimas – didelė problema visoje Europoje. Eurobarometro duomenimis, pastaraisiais metais valstybėse prie rytinės ES sienos – Čekijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakijoje – smarkiai išaugo nelegali prekyba cigaretėmis. Vidutiniškai nelegaliai parduodamos cigaretės sudarė 21,2% rinkos, o Lietuvoje 2011 metais pasiekė rekordines aukštumas – 39,9%. Pagal atliktus tyrimus, 2011 metais Europos Sąjungoje buvo suvartota 65,3 milijardai nelegalių cigarečių. Tai yra rekordinis lygis, kuris kyla jau penktus metus iš eilės. Dėl cigarečių kontrabandos Europos Sąjungoje per metus prarandama maždaug 11,3 milijardai eurų mokesčių.

Kaip pažymima Komisijos dokumente Nr. (COM 2011 376), nelegalios prekybos tabako gaminiais poveikis yra daugialypis. Iš ekonominio požiūrio taško, dėl kontrabandos prarandama daug mokesčių bei kenkiama legaliam verslui nuo gamybos iki prekybos. Žvelgiant iš visuomenės sveikatos perspektyvos, kontrabanda veda prie tabako gaminių, neatitinkančių ES tabako kontrolės teisinių aktų reikalavimų, pardavimo ir vartojimo. Dėl to gali didėti tabako produktų vartojimas, o visuomenės sveikatos apsauga – ypač tokiose pažeidžiamose grupėse kaip jaunimas – sumažėti.

Suprantama, kad augančiai tabako kontrabandos problemai įtakos turi daug žinomų faktorių: drastiški mokesčių pakėlimai, tinkamo švietimo trūkumas, didėjanti bedarbystė, mažėjančios visuomenės pajamos ir nepakankami teisėsaugos institucijų resursai. Tačiau be jau egzistuojančių iššūkių, nelegalios tabako kontrabandos augimą gali paskatinti ir nauji reguliavimai, kurie šiuo metu yra svarstomi Europos Komisijoje kaip Tabako produktų direktyvos peržiūros dalis.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija