2012 m. rugsėjo 5 d.
„Unilever“ „Inmarko“ ledų gamyklos Omske pakuotojos gegužės mėnesį tris dienas streikavo, reikalaudamos profesinės sąjungos pripažinimo ir grįžimo prie tiesioginio įdarbinimo – ir jos laimėjo. Iš įmonėje dirbančių 400 darbuotojų apie 250 buvo įdarbinti agentūrose 2010 – 2011 m. sezonui, nors jie ir toliau dirbo tą patį darbą, tik prastesnėmis darbo sąlygomis. Nepasitenkinusios esama padėtimi, gegužės 12- 14 d. darbuotojos streikavo, o trečiąją streiko dieną įkūrė profesinę sąjungą, kuri prisijungė prie Pasaulinės maisto, žemės ūkio ir viešbučių darbuotojų profesinių  sąjungų federacijos (IUF) dukterinės profsąjungos Novoprof.


Staigus darbuotojų jungimasis į profesinę sąjungą ir IUF parama, kuri iškėlė reikalavimus „Unilever“ administracijai, leido pasiekti susitarimą dėl nuolatinių darbo vietų 127 darbuotojoms bei sudaryti tvarkaraštį, pagal kurį ir kitos moterys gaus nuolatines darbo vietas.

versta ir ww.iuf.org

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija