2012 m. rugsėjo 4 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga išsiuntė skundą Europos žmogaus teisių teismui Stasbūre dėl to, kad laikosi nuomonės, kad Lietuvos teismai sustabdydami UAB „Švyturys – Utenos alus” darbuotojų streiką ir po to pripažindami jį neteistu pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją (teisę į taikių susirinkimų laisvę ir teisę jungtis į profesines sąjungas).


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija