2012 m. rugpjūčio 29 d. 
2012 m. rugpjūčio 29 d. vyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Valdybos posėdis.


Posėdžio metu buvo svarstyti klausimai dėl naujos darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos, informacijos dėl LPSK koordinacinio centro darbo  pateikimo tvarkos, LPSK  biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitos (pirmas pusmetis), dalyvavimo derybose dėl susitarimo su politinėmis partijomis, dėl galimybės kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą, kiti klausimai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija